Beynin Fonksiyonları

Beynin Fonksiyonları

Beyin fonksiyonları, insan vücudunu yöneterek sinirsel yapıların meydana gelmesini sağlar. Beynin yapısını ve işlevlerini incelemek amaçlı çok inceleme yapılmaktadır. Bu araştırmalar ve deneyler neticesi beynin 2 tarafının birbirinden farklı ve işlevlere sahip meydana geldiği belirlenmiştir.

Beyin 2 mühim ana bölüme ayrılmıştır sağ ve sol beyin yarısı. İki hemisfer korpus kallozum ile birbirine bağlanmıştır. Kopus kallozum her 2 beyin yarısını birbirine bağlayarak birbirleri içinde kısa mesaj geçişini sağlarlar. Beynin yüzeyi milyarlarca nöron ve glia hücrelerinden meydana gelmektedir. Beynin korteksi gri kahverengi yapıdadır ve buraya gri cevher denilir. Beynin yüzeyi girintili kıvrımlara sahiptir. Beyin korteksindeki minik yarıklara sulkus, büyüklerine ise fissür denilir yarıklar arasındaki çıkıntıya da girus denilir. Bu fissür ve sulkuslar anatomik olarak da isimlendirilmişlerdir. Korteksin alt bölümünde nöronları birbirine bağlayan liflerin meydana geldiği beyaz renginden ötürü beyaz cevher olarak bilinen mimari yer almaktadır. Sulkus v fissür olarak bilinen yapılarla beyin 2 hemisferi loblara ayrılmaktadır bu loblar çift taraflı olarak da yer almaktadır. Beyin 5 etaptan meydana gelir. Her bir bölüme lob denir. Sağ ve sol olarak ta ikiye ayrılır. Sağ ve sol beyin yarımları sinirlerle birbirine bağlanır ve kontakt halindedir. 

Sol Beyin Lobu Fonksiyonları
 
özeldir; isimlendirmek, tanımlamak ve anlamak gibi fiilleri kullanır.
Analitik; beyin aracılığıyla algılanan şeyleri basamak basamak ve parçalı düşünür.
Soyut; minik bir parça ile tüm bütünü tamamlar ve bilgi çıkarabilir.
Geçici; zamanı ve sırasını izleyerek öncelik belirler ve işlemleri bu öncelikler doğrultusunda yapar.
Sembolik; beyne gelen verileri anlamlandırma da sembolleri kullanır.
Rasyonellik; neden sonuç ilişkisi kurarak yargıya ulaşır.
Sayısal olma; Sayıları faydalanarak hesaplama yapar.
Doğrusallık; birbirine uzak olmayan durumda olan kavramlar içinde ilişki kurar.
Mantıksal olma; sonuca varmada mantığı kullanır ve analiz ederek üretir.

Sağ Beyin Lobu Fonksiyonları

Sözel Değildir; beynin algıladığı şeylerin farkındadır ama kelimeler arası ilişki kurmakta zayıftır.
Uzaysaldır; beyin aracılığıyla algılanan şeylerin arasındaki ilişkileri ve parçaların ne türlü bir araya gelerek bütünü oluşturduğunu görür.
Somuttur; duyularla algılanabilecek, dokunup hissedilecek şeylerle ilgilenir.
Geçici değildir; zaman kavramıyla ilgilenmez.
Sezgiseldir; sıkça tamamlanmayan kalıplar, sezgiler ve görüntü imaja dayalı idrak sıçramaları yapar.
Suni Yapıdadır; bütünü oluşturmak amaçlı parçaları bir araya getirir.
Bütünseldir; madde ve vakaları bir tüm olarak da görür, vakaları bir tüm olarak da inceler ve yorumlar.
Rasyonel değildir; anında yargıya varmaz ve olayların temelinde hangi sebebin yattığını araştırmaya sebep duymaz.
Analog (örneksel); mantıksız vaziyetler arasındaki ilişkileri görür ve anlar.

Beyin fonksiyonlarının temelini meydana getiren bu loblar 5 ana başlık alt bölümünde incelenmektedir. 
  • Frontal  lob; önce işlevi profesyonel düşünmektir. Beynin ön bölümünde yer alan bu lob insanlarda profesyonel düşünme davranışını yönlendirir. Bu loblar tüm loblar içerisinde en büyükleridir. İstemli hareketler, konuşma, davranışsal fonksiyonlar bu lob da gerçekleşir.
  • Parietal lob; duyu uzuvlarından gönderilen verileri birleştirir ve nesnelerin kavranabilir hale gelmesinde ve mekansal canlandırma benzeri işlevleri görür. 
  • Oksipital lob; görme duyusunun oluştuğu ve görme ile alakalı verilerin işlendiği lobdur. Sağ oksipital lob, sol tarafı görme, sol oksipital lob, sağ tarafı görmemizi olanağı sağlar.
  • Temporal lob; ses ve kokunun algılanması gibi benzer fonksiyonlar bu lobda algılanır hale gelir. Kafatasının 2 tarafında kulak hizasında bulunurlar. 
  • Serebellum; denge ,düzen sağlanması ve duyu uzuvlarından gelen bilgilerle hareketler içinde ilişki kuran beyin bölümüdür.
Son Güncelleme : 01.04.2022 07:47:46
Beynin Fonksiyonları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Beynin Fonksiyonları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Beynin Fonksiyonları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
9.sınıf Matematik Fonksiyonlar
9.sınıf Matematik Fonksiyonlar
9.sınıf matematik fonksiyonlar, fonksiyonlar konusu matematiğin temel konularından biridir ve dokuzuncu sınıflarda anlatılmaya başlar ve diğer tüm matematik konularında da karşımıza çıkar. Türev, limit, logaritma gibi konuları yapabilmek için fonksiy...
Fonksiyonlar Konu Anlatımı
Fonksiyonlar Konu Anlatımı
Fonksiyonlar konu anlatımı, fonksiyonlar konusu matematiğin temel konularından biridir ve dokuzuncu sınıflarda anlatılmaya başlar ve diğer tüm matematik konularında da karşımıza çıkar. Türev, limit, logaritma gibi konuları yapabilmek için fonksiyonla...
Fonksiyon Türleri
Fonksiyon Türleri
Fonksiyon türleri, 7 farklı türde bulunmaktadır. Bunlar ; İçine Fonksiyonlar Örten Fonksiyonlar Bire Bir Fonksiyonlar Sabit Fonksiyonlar Birim Fonksiyonlar Doğrusal Fonksiyonlar Tek ve Çift Fonksiyonlar Fonksiyon nedir ? X ve Y boş olmayan iki küme o...
Sabit Fonksiyon
Sabit Fonksiyon
Sabit Fonksiyon, Tanım kümesindeki her bir elemanın değer kümesinde ki tek bir elemana eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir.f : X sağa ok Y olsun ,Her a elemanıdır X için f (a) = b (b = sabit sayı ve c elemanıdır Y) ise bu fonksiyona denir.b = 0...
Tek Çift Fonksiyon
Tek Çift Fonksiyon
Tek Ve Çift Fonksiyon, Tek ve çift fonksiyon sekiz fonksiyon çeşidinden biridir. f: R sağa ok R olmak üzere, f (-a) = f (a) bağıntı ise bu fonksiyona çift fonksiyon denir. Bu fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. f ( -a ) = - f (a) ...
Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon Kavramı, A ve be boş olmayan iki küme olmak üzere, A'nın (tanım kümesi) her bir elemanının B'nin (değer kümesi) yalnızca bir elemanına eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Bir fonksiyona gerçekten fonksiyon diyebilmemiz için tanım kümesinde bo...
Birim Fonksiyon
Birim Fonksiyon
Fonksiyon : A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A'nın ( tanım kümesi ) her bir elemanının B'nin ( değer kümesi ) yalnızca bir elemanına eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Bir fonksiyona gerçekten fonksiyon diyebilmemiz için tanım kümesinde boşta h...
Birebir Fonksiyon
Birebir Fonksiyon
Fonksiyon : A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, A'nın (tanım kümesi) her bir elemanının B'nin (değer kümesi) yalnızca bir elemanına eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Bir fonksiyona gerçek bir fonksiyon diyebilmemiz için tanım kümesinde boşta he...
Örten Fonksiyon
Örten Fonksiyon
Örten Fonksiyon Nedir , f : X sağa ok Y olmak üzere, f(X) = Y ifadesi ise bu fonksiyona örten fonksiyon denir. Bu ifadenin örten fonksiyonu olması için Y kümesinde hiç bir elemana boşta kalmaması gerekir. Fonksiyon sorularında genellikle örten fonksi...
Fonksiyon
Fonksiyon
Fonksiyon, A ve B boş olmayan iki kümedir. Bu kümeler üzerinden fonksiyon nedir anlatalım. A'nın her elemanının B kümesinin yalnız bir elemanına eşleyen ve A can B ye oluşturulan f bağıntısına fonksiyon denir. Fonksiyon olabilmesi için bağıntının A k...
Doğrusal Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon, kalkülüste kısacası analitik geometri ile mevcut olan diğer dallarda doğrusal fonksiyonun derecesi sıfırdır ya da bir olan polinom ya da sıfır polinom olarak gösterilmektedir. Ayrıca buradaki sıfır genellikle derecenin sıfır olduğ...
Karaciğer Fonksiyonları
Karaciğer Fonksiyonları
Karaciğer Fonksiyonları, özellikle karaciğer bütün vücudun güç merkezi olarak görülür. Ölçüsü yaklaşık olarak 1,5 kg ağırlığında olan karaciğer vücuttaki diğer organlara oranla en ağır olan organdır. Bulunduğu bölge üst karın boşluğu ile bağırsakları...

 

İçine Fonksiyon
Fonksiyon Çeşitleri
Parçalı Fonksiyon
Trigonometrik Fonksiyonlar
Hiperbolik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
Logaritmik Fonksiyonlar
Fonksiyonlarda 4 İşlem
Üstel Fonksiyonun Türevi
Matematik 10 Sınıf Fonksiyonlar
İşletme Fonksiyonları
Muhasebenin Fonksiyonları
Üstel Fonksiyon
Üretim Fonksiyonu
Yönetim Fonksiyonları
Birebir Ve Örten Fonksiyon
Matematik Fonksiyonlar
9.sınıf Matematik Fonksiyonlar
Fonksiyonlar Konu Anlatımı
Fonksiyon Türleri
Sabit Fonksiyon
Tek Çift Fonksiyon
Fonksiyon Kavramı
Birim Fonksiyon
Birebir Fonksiyon
Örten Fonksiyon
Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon
Karaciğer Fonksiyonları
Böbrek Fonksiyonları
Popüler İçerik
İşletme Fonksiyonları
İşletme Fonksiyonları
İşletme Fonksiyonları, İşletmeler amaçlarına ulaşmak ve varlıklarını sürdürmek için bir çok faaliyetlerde ve eylemlerde bulunurlar. Örnek verecek olu...
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Fonksiyonları
yazınız da sürekli alta geçmişsiniz, normal yazı tipine çevirip gönderinizMuhasebenin Fonksiyonları; Muhasebenin esas alınan sisteminde, konu işletme...
Üstel Fonksiyon
Üstel Fonksiyon
Üstel Fonksiyon, Fonksiyon, A ve B kümeleri boş olmayan iki küme olmak üzere; A'nın (tanım kümesinin) her bir elemanının B kümesinde ( değer kümesi ) ...
Üretim Fonksiyonu
Üretim Fonksiyonu
Üretim Fonksiyonu, 2 girdi kullanıp (sermaye ve çaba) ele geçirilen toplamında hasılayı göz önüne alalım. Bunun amaçlı yönelik üretim fonksiyonunu ...
Yönetim Fonksiyonları
Yönetim Fonksiyonları
Yönetim Fonksiyonları; Bir kişi veya bir birim tarafından yapılabilen ve sonuca yönelik işler, görevler ve prosedürleri tarif edebilecek olan yönetim ...
Birebir Ve Örten Fonksiyon
Birebir Ve Örten Fonksiyon
Birebir ve örten fonksiyon, tanım kümesindeki her elemanın ölçüt kümesinde tek ve tek bir karşılığı varsa fonksiyon birebir 'dir. Örneğin; f:R›R ve f(...
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik fonksiyonlar, fonksiyonlar konusu matematiğin temel konularından biridir ve dokuzuncu sınıflarda anlatılmaya başlar ve diğer tüm matematik k...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Örten Fonksiyon
Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon
Karaciğer Fonksiyonları
Böbrek Fonksiyonları
Fonksiyon Çeşitlerini İyi Anlamak İçin Fonksiyonların Arasındaki Farklar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Fonksiyon Çeşitlerini İyi Anlamak İçin Fonksiyonların Arasındaki Farklar
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022