Üretim Fonksiyonu

Üretim Fonksiyonu

Üretim Fonksiyonu, 2 girdi kullanıp (sermaye ve çaba) ele geçirilen toplamında hasılayı göz önüne alalım. Bunun amaçlı yönelik üretim fonksiyonunu Y=F (K, L, T) biçiminde yazabiliriz. Burada Y toplamında hasıla, K sermaye stoku (ekonomideki bütün makinelerin ve aletlerin, fabrika binaları ve konutlarının toplamını içermektedir) ve L de çalışanların sayısıdır. T ise üretim teknolojisinin vaziyetini işaret etmektedir. Bilişim ile anlatılmak istenen, dar bağlamda ekonomide üretilebilecek ürünlerin yakınında bunları üretmek amaçlı kullanılabilecek üretim yöntemleridir. Kapsamlı bağlamda teknolojik durumu değerlendirdiğimizde; bir ekonomide ne civarı imalatın gerçekleştirileceği firmaların ne civarı iyi işlediğine, piyasaların davranışlarına ve organizasyonlarına, hukuk sistemine ve bunun uygulanmasını, politik çerçeveye vb faktörlere ilişkili olarak düşünebiliriz.

Büyümenin Kaynakları:

Ekonominin sermaye ve iş gücü miktarından ortaya gelen üretim etmenleri stokundaki artışlar ile teknolojideki gelişmeler büyümenin kaynaklarıdır.

Sermaye Birikimi Anaparanın Ters Ürünü ( MPK ) :

Sermayedeki bir birimlik değişmenin hasıla miktarına sokak açtığı farklılaşma miktarıdır. Eğer sermaye ölçüsü AK civarı artarsa hasıla (Y) anında hemen MPK x AK civarı artacaktır: AY = MPK x AK Örneğin, sermaye stokunda 200 birimlik bir yükseliş, anaparanın ters ürünü 0.50 iken hasılada 100 birimlik yükseliş sağlayacaktır.

İş Gücünde Yükseliş

AY = MPL x AL MPL emeğin ters ürünü olup, emekteki bir birimlik değişmenin hasılada sokak açtığı farklılaşma miktarını ifade etmektedir. Örneğin, MPL 6 iken, iş gücündeki 20 birimlik bir yükseliş hasılada anında anında 120 birimlik artışa sokak açacaktır.

Solow Büyüme Modeli

Robert Solow'un geliştirdiği sermaye biri bir takım, tasarruf ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri inceler.

Hasıla ve Sermaye Arasındaki Etkileşim

Ekonomideki sermaye ölçüsü üretilebilecek hasılanın seviyesini belirler. Hasıla seviyesi de sırasıyla tasarrufun ve yatırımın seviyesini belirler. Böylelikle ne civarı sermaye birikimi olacağı belirlenir.

Durağan Durumda Sermaye ve Hasıla Düzeyleri

İşçi başına hasıla ve anaparanın çoğalış değişmeyeceği durum ekonominin durağan durumu olarak tanımlanır. Durağan durumda işçi başına sermayedeki ve hasıladaki farklılaşma sıfırdır. Solow'un büyüme modelinin merkezinde durağan büyüme modeli yer alır. Bu kavram ekonominin istikrarlı bir büyüme trendinin ortaya geldiğini ortaya koymaktadır. Ekonomi belli bir süre olarak bu trendden sapsa da uzunca dönemde ekonomiyi trende döndürecek güçler vardır.


Nüfus Artışı Sonuçları

Nüfus Artışının Durağan Hale Etkisi:

Nüfus artışının tesiri aynen anaparanın amortismanı benzeri kişi başına ya da işçi başına sermaye stokunu ve işçi başına hasılayı azaltmak yönündedir. Nüfus yükseliş hızında bir yükselmenin etkileri nüfus artışındaki bir hızlanma ekonominin toplamında hasılasının öncekinden daha dik bir oranda büyümesini sağlarken, kişi başına hasılayı düşük bir düzeye indirmektedir.

Teknolojik İlerlemenin Sonuçları

Teknolojik ilerlemeyi içerir işçi başına üretim fonksiyonu, hasıla 2 etken aracılığıyla üretildiğini düşünebiliriz. Bir yanda sermaye öbür yanda gösterişli iş gücü (LxT) dir.

Teknolojik İlerlemenin Varlığında Durağan Durum Dengesi

Durağan durumda, işçi başına hasıla teknolojik gelişim oranında büyümektedir. Durağan durumda hasıla, sermaye ve gösterişli çaba hep beraber aynı (n+f ) oranında büyüdüğü amaçlı, bu ekonominin durağan durumu ayrıca dengeli büyüme durumu olarak da isimlendirilir.

Tasarruf Oranı ve Altın Şart

Tasarruf oranının sıfıra eşit ortaya geldiği bir ekonomide sermaye sıfırdır. Bu durumda hasıla ve tüketim de sıfırdır. Böylelikle tasarruf oranının sıfır olması uzunca dönemde sıfır tüketimi ifade eder. Tasarruf oranının bire eşit olması uzunca dönemde sıfır tüketimi ifade eder. Tüketimi en kocaman miktarına eriştiren tasarruf oranının 0 ile bir içinde bir değerinin olması gerektiğidir. Tasarruf oranının bu değeri aşması şeklinde tüketim yalnızca az dönemde değil uzunca dönemde de azalır, bunun nedeni, tasarruf oranı arttıkça yükselen anaparanın hasılada gittikçe azalan bir artışa yol açması bunun amaçlı yanıt hasılanın gittikçe daha bir sürü bir bölümünün sermayedeki yıpranmaları karşılamaya ayrılmasıdır. Tasarruf oranının bu kritik değeri ile ilişkili sermaye seviyesi anaparanın altın şart seviyesi olarak adlandırılır. Bu uzunca aşama tüketiminin maksimize edildiği düzeydir.
Son Güncelleme : 23.04.2021 15:56:50
Üretim Fonksiyonu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Üretim Fonksiyonu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Üretim Fonksiyonu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fonksiyonlar Konu Anlatımı
Fonksiyonlar Konu Anlatımı
Fonksiyonlar konu anlatımı, fonksiyonlar konusu matematiğin temel konularından biridir ve dokuzuncu sınıflarda anlatılmaya başlar ve diğer tüm matematik konularında da karşımıza çıkar. Türev, limit, logaritma gibi konuları yapabilmek için fonksiyonla...
Fonksiyon Türleri
Fonksiyon Türleri
Fonksiyon türleri, 7 farklı türde bulunmaktadır. Bunlar ; İçine Fonksiyonlar Örten Fonksiyonlar Bire Bir Fonksiyonlar Sabit Fonksiyonlar Birim Fonksiyonlar Doğrusal Fonksiyonlar Tek ve Çift Fonksiyonlar Fonksiyon nedir ? X ve Y boş olmayan iki küme o...
Sabit Fonksiyon
Sabit Fonksiyon
Sabit Fonksiyon, Tanım kümesindeki her bir elemanın değer kümesinde ki tek bir elemana eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir.f : X sağa ok Y olsun ,Her a elemanıdır X için f (a) = b (b = sabit sayı ve c elemanıdır Y) ise bu fonksiyona denir.b = 0...
Tek Çift Fonksiyon
Tek Çift Fonksiyon
Tek Ve Çift Fonksiyon, Tek ve çift fonksiyon sekiz fonksiyon çeşidinden biridir. f: R sağa ok R olmak üzere, f (-a) = f (a) bağıntı ise bu fonksiyona çift fonksiyon denir. Bu fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. f ( -a ) = - f (a) ...
Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon Kavramı, A ve be boş olmayan iki küme olmak üzere, A'nın (tanım kümesi) her bir elemanının B'nin (değer kümesi) yalnızca bir elemanına eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Bir fonksiyona gerçekten fonksiyon diyebilmemiz için tanım kümesinde bo...
Birim Fonksiyon
Birim Fonksiyon
Fonksiyon : A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A'nın ( tanım kümesi ) her bir elemanının B'nin ( değer kümesi ) yalnızca bir elemanına eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Bir fonksiyona gerçekten fonksiyon diyebilmemiz için tanım kümesinde boşta h...
Birebir Fonksiyon
Birebir Fonksiyon
Fonksiyon : A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, A'nın (tanım kümesi) her bir elemanının B'nin (değer kümesi) yalnızca bir elemanına eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Bir fonksiyona gerçek bir fonksiyon diyebilmemiz için tanım kümesinde boşta he...
Örten Fonksiyon
Örten Fonksiyon
Örten Fonksiyon Nedir , f : X sağa ok Y olmak üzere, f(X) = Y ifadesi ise bu fonksiyona örten fonksiyon denir. Bu ifadenin örten fonksiyonu olması için Y kümesinde hiç bir elemana boşta kalmaması gerekir. Fonksiyon sorularında genellikle örten fonksi...
Fonksiyon
Fonksiyon
Fonksiyon, A ve B boş olmayan iki kümedir. Bu kümeler üzerinden fonksiyon nedir anlatalım. A'nın her elemanının B kümesinin yalnız bir elemanına eşleyen ve A can B ye oluşturulan f bağıntısına fonksiyon denir. Fonksiyon olabilmesi için bağıntının A k...
Doğrusal Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon, kalkülüste kısacası analitik geometri ile mevcut olan diğer dallarda doğrusal fonksiyonun derecesi sıfırdır ya da bir olan polinom ya da sıfır polinom olarak gösterilmektedir. Ayrıca buradaki sıfır genellikle derecenin sıfır olduğ...
Karaciğer Fonksiyonları
Karaciğer Fonksiyonları
Karaciğer Fonksiyonları, özellikle karaciğer bütün vücudun güç merkezi olarak görülür. Ölçüsü yaklaşık olarak 1,5 kg ağırlığında olan karaciğer vücuttaki diğer organlara oranla en ağır olan organdır. Bulunduğu bölge üst karın boşluğu ile bağırsakları...
Böbrek Fonksiyonları
Böbrek Fonksiyonları
Böbrek Fonksiyonları, Böbrek, bel omurlarının her iki yanında bulunmaktadır. Kanı filtre eden iki milyonun üzerinde süzme ünitesi vardır. Bu süzme ünitesine nefron denir. Kan, böbrek atardamarlarından girer, böbrek kanallarında bulunan nefronlarda sü...

 

İçine Fonksiyon
Fonksiyon Çeşitleri
Parçalı Fonksiyon
Trigonometrik Fonksiyonlar
Hiperbolik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
Logaritmik Fonksiyonlar
Fonksiyonlarda 4 İşlem
Üstel Fonksiyonun Türevi
Matematik 10 Sınıf Fonksiyonlar
İşletme Fonksiyonları
Muhasebenin Fonksiyonları
Üstel Fonksiyon
Üretim Fonksiyonu
Yönetim Fonksiyonları
Birebir Ve Örten Fonksiyon
Matematik Fonksiyonlar
9.sınıf Matematik Fonksiyonlar
Fonksiyonlar Konu Anlatımı
Fonksiyon Türleri
Sabit Fonksiyon
Tek Çift Fonksiyon
Fonksiyon Kavramı
Birim Fonksiyon
Birebir Fonksiyon
Örten Fonksiyon
Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon
Karaciğer Fonksiyonları
Böbrek Fonksiyonları
Popüler İçerik
İşletme Fonksiyonları
İşletme Fonksiyonları
İşletme Fonksiyonları, İşletmeler amaçlarına ulaşmak ve varlıklarını sürdürmek için bir çok faaliyetlerde ve eylemlerde bulunurlar. Örnek verecek olu...
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Fonksiyonları
yazınız da sürekli alta geçmişsiniz, normal yazı tipine çevirip gönderinizMuhasebenin Fonksiyonları; Muhasebenin esas alınan sisteminde, konu işletme...
Üstel Fonksiyon
Üstel Fonksiyon
Üstel Fonksiyon, Fonksiyon, A ve B kümeleri boş olmayan iki küme olmak üzere; A'nın (tanım kümesinin) her bir elemanının B kümesinde ( değer kümesi ) ...
Yönetim Fonksiyonları
Yönetim Fonksiyonları
Yönetim Fonksiyonları; Bir kişi veya bir birim tarafından yapılabilen ve sonuca yönelik işler, görevler ve prosedürleri tarif edebilecek olan yönetim ...
Birebir Ve Örten Fonksiyon
Birebir Ve Örten Fonksiyon
Birebir ve örten fonksiyon, tanım kümesindeki her elemanın ölçüt kümesinde tek ve tek bir karşılığı varsa fonksiyon birebir 'dir. Örneğin; f:R›R ve f(...
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik fonksiyonlar, fonksiyonlar konusu matematiğin temel konularından biridir ve dokuzuncu sınıflarda anlatılmaya başlar ve diğer tüm matematik k...
9.sınıf Matematik Fonksiyonlar
9.sınıf Matematik Fonksiyonlar
9.sınıf matematik fonksiyonlar, fonksiyonlar konusu matematiğin temel konularından biridir ve dokuzuncu sınıflarda anlatılmaya başlar ve diğer tüm mat...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Örten Fonksiyon
Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon
Karaciğer Fonksiyonları
Böbrek Fonksiyonları
Fonksiyon Çeşitlerini İyi Anlamak İçin Fonksiyonların Arasındaki Farklar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Fonksiyon Çeşitlerini İyi Anlamak İçin Fonksiyonların Arasındaki Farklar
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022