Fonksiyonun Tersi

Fonksiyonun Tersi

Fonksiyonun tersi, A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, tanım kümesi olan A'nın, değer kümesi olan B'ye yalnızca bir elemanı ile eşleşen ilişkiye fonksiyon adı verilir. Fonksiyon f(x) ile gösterilir. Bir fonksiyona gerçekten fonksiyon denilebilmesi için tanım kümesinde bulunan elemanlardan hiçbiri boşta kalmayacak, değer kümesinden birileri ile eşleşecek ve tanım kümesinde bulunan herhangi bir eleman değer kümesindeki bir elemana iki kere gitmemesi gerek. Değer kümesinde ise boşta eleman kalabilir. Bu aynı bir çocuğun iki annesi olmayacağı örneğine benzetebiliriz. Başka bir örnek vermek gerekirse, A kümesindeki elemanlar radyo, televizyon, sinema olsun. B kümesindeki elemanlar ise zaman, saniye, dakika ve saat olsun. A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlayacaksak, A kümesindeki elemanları B kümesindeki elemanlar ile eşlemeliyiz. Fonksiyonları şema yöntemi ve liste yöntemi ile gösterebiliriz.

A'dan B'ye liste yöntemi ile bir fonksiyon tanımlayalım; f={(radyo, saniye),(televizyon, dakika),(sinema, saat)} olur. Bu fonksiyonda B kümesindeki zaman elemanının karşılığı tanım kümesinde karşılığı yer almamaktadır fakat zaman da bir fonksiyondur. Çünkü bizim için önemli olan A kümesindeki yani tanım kümesinde boşta elemanların kalmamasıdır. Bu fonksiyon tanımlanabilecek fonksiyonlardan yalnızca bir tanesidir. Bu fonksiyon gibi altmış üç tane daha fonksiyon bulunur. A'dan B'ye tanımlanan fonksiyon sayısı, A kümesindeki eleman sayılarını B kümesindeki eleman sayısına üs olarak yazıldığı takdirde bulunur. Yani A kümesinde üç eleman, B kümesinde ise dört eleman olduğuna göre; dört üzeri üçten; 4*4*4=64 bulunur. Ayrıca fonksiyonlar, içine, bire bir, örten, birim ve sabit fonksiyon olmak üzere çeşitlendirilir. Ve bu fonksiyon çeşitlerinin özellikleri ile çeşitli fonksiyonel işlemler yapılabilir.

Fonksiyonun Tersi Bulma

A kümesinden B kümesine tanımlanan bir fonksiyonun A kümesindeki her elemanı B kümesindeki elamanı ile yer değiştirdiği fonksiyonlara ters fonksiyon denilir. Ters fonksiyon f üzeri -1 ile gösterilir. Bir fonksiyonun ters fonksiyon olabilmesi için örten ve bire bir fonksiyon olması gerekiyor. Yani örnek verecek olursak, yukarıda verilen örneğin ters fonksiyon olma gibi bir durumu yoktur. Çünkü fonksiyon örten olmazsa ters fonksiyon ile tanım kümesi ve değer kümesinin yerleri değiştirildiğinde B kümesindeki elemanlardan bir tanesi boşta kalacağı için fonksiyonun tanımına uygun değildir. Aynı şekilde fonksiyon bire bir fonksiyon olmazsa, eğer tanım kümesinde bulunan iki eleman değer kümesinde bulunan aynı elemana gitmiş ise, fonksiyonun ters fonksiyonu alındığında bu sefer tanım kümesinden bir eleman, değer kümesinden iki elemana gitmiş olacak ki bu da fonksiyon değildir demektir. Bire bir fonksiyon, tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinde yalnızca bir karşılığı olması demektir. Örten fonksiyon ise değer kümesiyle görüntü kümesinin aynı olduğudur. Yani değer kümesinde boşta eleman kalmadığını gösteren fonksiyondur. Ters fonksiyonlar ile ilgili örnekler yapacak olursak;
  • f (5)=17 ise f üzeri -1 (17) = 5'e gider.
  • f (x)=2x + 1 fonksiyonun tersi, f üzeri -1 = x-1/2
  • f (x)=5x+1 olduğuna göre, f üzeri -1 (11); f üzeri -1=x-1/5 den f' in tersi (11) = x-1/5 =11-1/5=2
Son Güncelleme : 07.04.2021 00:16:17
Fonksiyonun Tersi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fonksiyonun Tersi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Fonksiyonun Tersi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fonksiyonlar Konu Anlatımı
Fonksiyonlar Konu Anlatımı
Fonksiyonlar konu anlatımı, fonksiyonlar konusu matematiğin temel konularından biridir ve dokuzuncu sınıflarda anlatılmaya başlar ve diğer tüm matematik konularında da karşımıza çıkar. Türev, limit, logaritma gibi konuları yapabilmek için fonksiyonla...
Fonksiyon Türleri
Fonksiyon Türleri
Fonksiyon türleri, 7 farklı türde bulunmaktadır. Bunlar ; İçine Fonksiyonlar Örten Fonksiyonlar Bire Bir Fonksiyonlar Sabit Fonksiyonlar Birim Fonksiyonlar Doğrusal Fonksiyonlar Tek ve Çift Fonksiyonlar Fonksiyon nedir ? X ve Y boş olmayan iki küme o...
Sabit Fonksiyon
Sabit Fonksiyon
Sabit Fonksiyon, Tanım kümesindeki her bir elemanın değer kümesinde ki tek bir elemana eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir.f : X sağa ok Y olsun ,Her a elemanıdır X için f (a) = b (b = sabit sayı ve c elemanıdır Y) ise bu fonksiyona denir.b = 0...
Tek Çift Fonksiyon
Tek Çift Fonksiyon
Tek Ve Çift Fonksiyon, Tek ve çift fonksiyon sekiz fonksiyon çeşidinden biridir. f: R sağa ok R olmak üzere, f (-a) = f (a) bağıntı ise bu fonksiyona çift fonksiyon denir. Bu fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. f ( -a ) = - f (a) ...
Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon Kavramı, A ve be boş olmayan iki küme olmak üzere, A'nın (tanım kümesi) her bir elemanının B'nin (değer kümesi) yalnızca bir elemanına eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Bir fonksiyona gerçekten fonksiyon diyebilmemiz için tanım kümesinde bo...
Birim Fonksiyon
Birim Fonksiyon
Fonksiyon : A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A'nın ( tanım kümesi ) her bir elemanının B'nin ( değer kümesi ) yalnızca bir elemanına eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Bir fonksiyona gerçekten fonksiyon diyebilmemiz için tanım kümesinde boşta h...
Birebir Fonksiyon
Birebir Fonksiyon
Fonksiyon : A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, A'nın (tanım kümesi) her bir elemanının B'nin (değer kümesi) yalnızca bir elemanına eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Bir fonksiyona gerçek bir fonksiyon diyebilmemiz için tanım kümesinde boşta he...
Örten Fonksiyon
Örten Fonksiyon
Örten Fonksiyon Nedir , f : X sağa ok Y olmak üzere, f(X) = Y ifadesi ise bu fonksiyona örten fonksiyon denir. Bu ifadenin örten fonksiyonu olması için Y kümesinde hiç bir elemana boşta kalmaması gerekir. Fonksiyon sorularında genellikle örten fonksi...
Fonksiyon
Fonksiyon
Fonksiyon, A ve B boş olmayan iki kümedir. Bu kümeler üzerinden fonksiyon nedir anlatalım. A'nın her elemanının B kümesinin yalnız bir elemanına eşleyen ve A can B ye oluşturulan f bağıntısına fonksiyon denir. Fonksiyon olabilmesi için bağıntının A k...
Doğrusal Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon, kalkülüste kısacası analitik geometri ile mevcut olan diğer dallarda doğrusal fonksiyonun derecesi sıfırdır ya da bir olan polinom ya da sıfır polinom olarak gösterilmektedir. Ayrıca buradaki sıfır genellikle derecenin sıfır olduğ...
Karaciğer Fonksiyonları
Karaciğer Fonksiyonları
Karaciğer Fonksiyonları, özellikle karaciğer bütün vücudun güç merkezi olarak görülür. Ölçüsü yaklaşık olarak 1,5 kg ağırlığında olan karaciğer vücuttaki diğer organlara oranla en ağır olan organdır. Bulunduğu bölge üst karın boşluğu ile bağırsakları...
Böbrek Fonksiyonları
Böbrek Fonksiyonları
Böbrek Fonksiyonları, Böbrek, bel omurlarının her iki yanında bulunmaktadır. Kanı filtre eden iki milyonun üzerinde süzme ünitesi vardır. Bu süzme ünitesine nefron denir. Kan, böbrek atardamarlarından girer, böbrek kanallarında bulunan nefronlarda sü...

 

İçine Fonksiyon
Fonksiyon Çeşitleri
Parçalı Fonksiyon
Trigonometrik Fonksiyonlar
Hiperbolik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
Logaritmik Fonksiyonlar
Fonksiyonlarda 4 İşlem
Üstel Fonksiyonun Türevi
Matematik 10 Sınıf Fonksiyonlar
İşletme Fonksiyonları
Muhasebenin Fonksiyonları
Üstel Fonksiyon
Üretim Fonksiyonu
Yönetim Fonksiyonları
Birebir Ve Örten Fonksiyon
Matematik Fonksiyonlar
9.sınıf Matematik Fonksiyonlar
Fonksiyonlar Konu Anlatımı
Fonksiyon Türleri
Sabit Fonksiyon
Tek Çift Fonksiyon
Fonksiyon Kavramı
Birim Fonksiyon
Birebir Fonksiyon
Örten Fonksiyon
Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon
Karaciğer Fonksiyonları
Böbrek Fonksiyonları
Popüler İçerik
Üstel Fonksiyon
Üstel Fonksiyon
Üstel Fonksiyon, Fonksiyon, A ve B kümeleri boş olmayan iki küme olmak üzere; A'nın (tanım kümesinin) her bir elemanının B kümesinde ( değer kümesi ) ...
Üretim Fonksiyonu
Üretim Fonksiyonu
Üretim Fonksiyonu, 2 girdi kullanıp (sermaye ve çaba) ele geçirilen toplamında hasılayı göz önüne alalım. Bunun amaçlı yönelik üretim fonksiyonunu ...
Yönetim Fonksiyonları
Yönetim Fonksiyonları
Yönetim Fonksiyonları; Bir kişi veya bir birim tarafından yapılabilen ve sonuca yönelik işler, görevler ve prosedürleri tarif edebilecek olan yönetim ...
Birebir Ve Örten Fonksiyon
Birebir Ve Örten Fonksiyon
Birebir ve örten fonksiyon, tanım kümesindeki her elemanın ölçüt kümesinde tek ve tek bir karşılığı varsa fonksiyon birebir 'dir. Örneğin; f:R›R ve f(...
Matematik Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Matematik fonksiyonlar, fonksiyonlar konusu matematiğin temel konularından biridir ve dokuzuncu sınıflarda anlatılmaya başlar ve diğer tüm matematik k...
9.sınıf Matematik Fonksiyonlar
9.sınıf Matematik Fonksiyonlar
9.sınıf matematik fonksiyonlar, fonksiyonlar konusu matematiğin temel konularından biridir ve dokuzuncu sınıflarda anlatılmaya başlar ve diğer tüm mat...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Örten Fonksiyon
Fonksiyon
Doğrusal Fonksiyon
Karaciğer Fonksiyonları
Böbrek Fonksiyonları
Fonksiyon Çeşitlerini İyi Anlamak İçin Fonksiyonların Arasındaki Farklar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Fonksiyon Çeşitlerini İyi Anlamak İçin Fonksiyonların Arasındaki Farklar
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022